Heeft een draagmoeder recht op verlof?

Heeft een draagmoeder recht op verlof?

Heeft een draagmoeder recht op verlof?

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft voor de bevalling recht op zwangerschapsverlof of een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof of een bevallingsuitkering. In Nederland is er veel te weinig geregeld voor draagmoederschap. Met de verschillende verlofregelingen zoals bevallingsverlof en zwangerschapsverlof is dan ook geen rekening gehouden met draagmoeders. Heeft een draagmoeder dan wel recht op verlof?

Zwangere vrouw in loondienst

Een vrouw die een kind baart heeft recht op bevallingsverlof en zwangerschapsverlof. Wanneer je in loondienst bent wordt het loon van de zwangere vrouw tijdens haar verlof volledig doorbetaald. Zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum kan de zwangere vrouw ‘zwangerschapsverlof’ opnemen. Na de bevalling heeft de vrouw recht op tien weken ‘bevallingsverlof’ waarin haar loon volledig wordt doorbetaald. Wanneer er een CAO van toepassing is, dan kunnen daar uitbreidingen van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof in staan.

De uiteindelijke duur van de uitkering kan verschillen, dit hangt namelijk van verschillende factoren af. Bijvoorbeeld of het kindje later wordt geboren dan de uitgerekende datum en of het kindje in het ziekenhuis wordt opgenomen na de bevalling. De totale duur van het verlof nooit korter zijn dan zestien weken.

Zwangere vrouw met een uitkering

Voor een vrouw met een uitkering geldt dat zij zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum recht heeft op een ‘zwangerschapsuitkering’, en tien weken na de bevalling zij recht heeft op een ‘bevallingsuitkering’. De uiteindelijke duur van de uitkering kan verschillen, al kan dit niet korter zijn dan zestien weken. Factoren zoals het later dan de uitgerekende datum geboren worden van het kindje bepalen de duur van het verlof. De bevallingsuitkering en de zwangerschapsuitkering kunnen aangevraagd worden bij het UWV.

Zwangere vrouw met eigen bedrijf

Heeft een zwangere vrouw een eigen bedrijf? Dan heeft zij mogelijk recht op een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering vanuit het UWV. Dit is geregeld in de ‘ZEZ-regeling’ (Zelfstandig En Zwanger-regeling). Voor de periode voor en na de bevalling kan de zwangere vrouw een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen bij het UWV. De uiteindelijke duur van de uitkeringen is net als bij vrouwen in loondienst en vrouwen met een uitkering afhankelijk van verschillende factoren. Kijk hiervoor goed in de ZEZ-regeling.

‘Couveuseregeling’

Zoals ik hierboven schreef is de uiteindelijke duur van het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof afhankelijk van verschillende factoren. Wanneer het kindje bijvoorbeeld later dan de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren, worden de dagen tussen de uitgerekende bevallingsdatum en de geboorte opgeteld bij de zestien weken verlof. In totaal duurt het bevallingsverlof en het zwangerschapsverlof nooit korter dan zestien weken, ook niet als het kindje eerder dan de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren (al zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld in de ZEZ-regeling).

Eén andere belangrijke factor die de duur van het verlof beïnvloedt is dat wanneer een kindje langer dan een week in het ziekenhuis is opgenomen, het bevallingsverlof met maximaal tien weken verlengd kan worden. Dit wordt ook wel de ‘couveuseregeling’ genoemd. De medische situatie van het kindje bepaalt dan hoelang het bevallingsverlof verlengd kan worden.

Hebben draagmoeders ook recht op verlof?

De regelingen die ik hierboven heb beschreven, gelden ook voor draagmoeders. Draagmoeders in loondienst hebben daarom via hun werkgever recht op minimaal zestien weken bevallingsverlof en zwangerschapsverlof. Draagmoeders met een uitkering kunnen via het UWV recht hebben op een bevallingsuitkering en zwangerschapsuitkering van minimaal zestien weken. En draagmoeders met een eigen bedrijf kunnen recht hebben op een bevallingsuitkering en zwangerschapsuitkering via de ‘Zelfstandig en Zwanger-regeling’ via het UWV.

Tot slot

Zoals ik dit stuk begon is er voor draagmoederschap in Nederland niet veel geregeld. Er zijn bijvoorbeeld geen speciale verlofregelingen voor draagmoeders. Draagmoeders hebben dan ook ‘gewoon’ recht op bevallingsverlof en zwangerschapsverlof, net als vrouwen die zwanger zijn en geen draagmoeder zijn. Vaak duurt het verlof minimaal zestien weken, maar dit is afhankelijk van verschillende factoren. Neem dan ook gerust contact op voor een advies op maat!

×