Het rouwproces dat echtscheiding heet

Het rouwproces dat echtscheiding heet

Het rouwproces dat echtscheiding heet

Voor het ervaren van een rouwproces hoeft er niet per se een persoon of dier overleden te zijn. Een echtscheiding is eigenlijk ook een rouwproces. Volgens psychiater Elisabeth Kübler-Ross verloopt dit rouwproces in vijf fasen.

22 januari 2019, door mr. K.S.M. Smienk

Fase 1: Ontkenning

In fase 1 vindt er volgens Elisabeth Kübler-Ross een soort natuurlijke zelfbescherming plaats: ontkenning van de naderende echtscheiding. Op deze wijze laat je niet meer verdriet en pijn binnen dan je aankan op dat moment. Er is tijd nodig om te beseffen dat er een einde aan de liefdesrelatie zal komen.

Fase 2: Woede

Zodra het ontkennen van de echtscheiding achtergelaten wordt ontstaat er een bepaalde (zichtbare en merkbare) boosheid. Partners maken elkaar in deze fase allerlei verwijten over wiens schuld de naderende echtscheiding is.

Fase 3: Onderhandelen

Woede gaat in deze fase over in onderhandelen. In deze fase worden er beloftes aan de (aanstaande ex-)partner gedaan om toch nog bij elkaar te blijven.

‘Ik zal voortaan écht het vuilnis buiten zetten, het nummer van X uit mijn telefoon wissen én m’n sokken in de wasmand gooien’.

Fase 4: Verdriet en depressie

In deze fase is het onderhandelen voorbij en komt de werkelijkheid binnen: ik ga scheiden. In deze fasen zijn er allerlei gevoelens te zien: verdriet, spijt, onzekerheden, angst en emoties met betrekking tot het verleden. In deze fase wordt er dan ook veel somberheid ervaren.

Fase 5: Aanvaarding

De eerste vier fasen zijn geweest, en tijdens de vijfde fase wordt de realiteit aanvaard: ik ga scheiden. Na deze fase kan iemand weer verder met diens leven, wat uiteraard niet betekent dat er geen sprake meer is van verdriet.

Een mediator kan vanaf een gepaste afstand jullie echtscheiding begeleiden, want reken er maar op dat (ex-)partners vaak niet in dezelfde rouwfase zitten aan de mediationtafel.

Tot slot

Volgens Elisabeth Kübler-Ross kan er pas een nieuw leven begonnen worden zodra de bovengenoemde vijf fasen doorlopen zijn. Daarom is het ook zo belangrijk om als je uit elkaar gaat je relatie af te sluiten met mediation, en niet tegenover elkaar te gaan staan in een rechtszaal. Op deze manier doorlopen jullie onder begeleiding de vijf rouwfasen, kunnen jullie na de mediations verder met jullie leven.