Schenkbelasting bij schenken binnen een polyamoreuze relatie. Hoe zit dat?

Schenkbelasting bij schenken binnen een polyamoreuze relatie. Hoe zit dat?

Schenkbelasting bij schenken binnen een polyamoreuze relatie. Hoe zit dat?

Stel je hebt een polyamoreuze relatie en je schenkt wat geld aan je partners. Dan is er een kans dat jullie schenkbelasting moet betalen. Balen! Gelukkig is er een verlaagd belastingtarief voor schenkingen aan je ‘partner’. Maarja, wat nu als je meerdere partners hebt? Geldt dit verlaagde belastingtarief dan ook? In deze blog geef ik je een antwoord op deze vraag!

Utrecht, door mr. Kim Smienk

Partners binnen de Successiewet

In een eerdere blog schreef ik dat maximaal twee polyamoreuze partners aangemerkt kunnen worden als elkaars fiscaal partner. Volgens de Successiewet kunnen er ook maximaal twee polyamoreuze partners als ‘partners’ aangemerkt worden. Minimaal één van de polyamoreuze partners valt dus buiten de boot in het schenkingsrecht.

Wie zijn er nu partner van elkaar volgens de Successiewet?

            1. Twee mensen die getrouwd zijn;

            2. Twee mensen die een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben;

            3. Mensen die binnen een jaar na de schenking gaan trouwen;

            4. Mensen die binnen een jaar na de schenking een geregistreerd partnerschap aangaan;

            5. Ouders die gescheiden zijn en een schenking aan hun gezamenlijke kind doen;

            6. Onder voorwaarden mensen die samenwonen.

Er kan € 2.173,- geschonken worden zonder schenkbelasting te hoeven betalen.

Hoe zit dat met samenwonen en schenkbelasting bij polyamoreuze relaties?

Twee mensen kunnen als partner voor de schenkbelasting (Successiewet) aangemerkt worden op kortgezegd de volgende voorwaarden:

1. Er is al twee jaar of langer een notarieel samenlevingscontract tussen de partners. In dit notarieel samenlevingscontract moet een ‘wederzijdse zorgverplichting’ zijn opgenomen. Oftewel: in dit samenlevingscontract moet staan dat jullie voor elkaar (zullen) zorgen. De partners moeten daarbij minimaal twee jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Of;

2. Er is geen samenlevingscontract, maar de partners staan wel al minimaal vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Meer dan één partner … wat zegt de Successiewet?

Let op: wordt meer dan één van de polyamoreuze partners voor de Successiewet aangemerkt als partner? Dan is er volgens de Successiewet niemand van de polyamoreuze partners ‘partner’.

Wanneer er twee of meer partners mogelijk zijn voor de Successiewet… vallen alle polyamoreuze partners buiten de boot.

Hoeveel schenkbelasting moet je betalen?

De hoogte van de schenkbelasting hangt af van het bedrag dat er geschonken wordt. In 2019 mag er door partners jaarlijks belastingvrij € 2.173,- geschonken worden aan elkaar. Voor partners die voor de Successiewet niet aangemerkt worden als partner is er ook een vrijstelling van jaarlijks € 2.173,-.

Voor bedragen tot € 124.727,- dient er door mensen die als partner worden aangemerkt door de Successiewet 10% schenkbelasting betaald te worden. Door mensen die niet als partner worden aangemerkt door de Successiewet dient over bedragen tot € 124.727,- 30% schenkbelasting betaald te worden.

Het verschil tussen partners die volgens de Successiewet partner zijn en die volgens de Successiewet geen partner zijn zit in het belastingtarief.

Voor bedragen hoger dan € 124.727,- moeten mensen die als partner worden aangemerkt door de Successiewet 20% belasting betaald te worden. Voor mensen door de Successiewet niet als partner gezien worden, moet 40% schenkbelasting betaald te worden over bedragen hoger dan € 124.727,-.

Fiscale uitwegen

Er zijn wat fiscale uitwegen. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn schenking gebruikt voor het aflossing van een schuld kan er in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op 100% vrijstelling van schenkbelasting. Bent u benieuwd op welke manier er binnen uw polyamoreuze relatie fiscaal het voordeligst geschonken kan worden? Neem contact op voor een advies passend bij uw relatievorm!

×