Donorcontracten

Donorcontracten

Donorcontracten zijn ongelooflijk van belang en van invloed gedurende de hele opvoeding van een kind.

Donorcontract opstellen … voor wie?

Onder andere voor:

 • Vrouwen (lesbisch ouderschap) die met behulp van een donor een kind willen krijgen;
 • Een stel bestaande uit een man en een vrouw dat met behulp van een donor een kind willen krijgen.

Wat kan Kim Smienk betekenen?

Kim ondersteunt gesprekken tussen donors en wensouders. In gesprekken met Kim worden bijvoorbeeld de volgende zaken besproken:

 • Zijn jullie de juiste match voor elkaar, voor nu en voor de toekomst?
 • De juridische kant van het donorschap en het ouderschap.
 • In welke mate zal de donor in de toekomst betrokken zijn bij de opvoeding van het kind?

De afspraken tussen de wensouder(s) en de donor worden door Kim vastgelegd in een contract. Dit contract wordt het ‘donorcontract’ genoemd.

Donorcontracten bekende donor … super belangrijk!

Ik raad jullie zeer sterk aan om de afspraken die jullie maken vast te leggen in een overeenkomst. Dit donorcontract is van belang om bijvoorbeeld de volgende zaken vast te leggen:​

 • Wie worden er juridisch de ouder van het kind (let op: er kunnen maximaal twee ouders juridisch gezien de ouder van het kind worden).
 • Draagt de donor bij in de kosten voor de opvoeding van het kind?
 • Is het de bedoeling dat de donor en het kind contact met elkaar hebben? Zo ja, hoe dient dit contact eruit te zien? Is er bijvoorbeeld sprake van co-ouderschap, of willen jullie dat de donor jaarlijks een dag met het kind doorbrengt in een dierentuin?

Alle zaken die u van belang vindt bespreken we en worden in het donorcontract opgenomen. Tevens zal ik zowel de wensouder(s) als de donor adviseren omtrent diens en elkaars juridische positie.

Donorcontract bekende donor in de rechtszaal

Onder andere uit de rechtspraak blijkt dat het opstellen op de juiste manier zeer van belang is. Op 26 juni 2009 kwam er bijvoorbeeld een zaak bij de Hoge Raad (voor de liefhebbers: ECLI:NL:HR:2009:BH2250) waarin de biologische vader van een dochter stelde donor te zijn, en financieel niet wilde bijdragen aan de kosten van de opvoeding van het meisje. De moeder van het kind vorderde kinderalimentatie van de man bij de rechter. De man leverde bij de rechter wel een donorcontract, maar dit donorcontract werd door de rechter niet gezien als voldoende bewijs dat hij niet de verwekker van het meisje was, maar de donor. De man moest om die reden van de rechter kinderalimentatie betalen aan de moeder van het kind.

Notariële donorcontracten

​Ik raad u om bovenstaande reden zeer sterk aan om een professioneel donorcontract op te laten stellen. Van uw donorcontract kan indien u dit wenst bij een notaris uit mijn netwerk een notariële akte gemaakt worden.

Belverzoek

Komt u graag in contact met ons? Vul uw gegevens in en we bellen u zo snel mogelijk terug.

Werkwijze

Tijdens onze bespreking van uw donorcontract komt alles aan bod: de wijze van zwanger worden, het juridisch ouderschap, contact met eventuele broers en zussen, het contact tussen de donor en het kind, eventuele invloed van de donor op de opvoeding van het kind, financiële zaken etc.

Kosten donorcontract

Donorcontract
500 /totaal

 • Inclusief gesprek van drie uur
 • Inclusief het opstellen van het donorcontract
 • Inclusief kantoorkosten
 • Inclusief reiskosten binnen Utrecht (stad)
 • Exclusief 21% btw

Donorcontract + notariële akte
950 /totaal

 • Inclusief gesprek van maximaal drie uur;
 • Inclusief het opstellen van het donorcontract;
 • Inclusief kantoorkosten;
 • Inclusief reiskosten binnen Utrecht (stad);
 • Inclusief inschrijving van uw donorcontract als notariële akte;
 • Exclusief 21% btw.