Standaard donorcontract leidt tot rechtszaak

Standaard donorcontract leidt tot rechtszaak

Standaard donorcontract leidt tot rechtszaak

Een ‘standaard donorcontract’ dat op internet rondzwerft leidt in de praktijk tot veel problemen. Juridisch gezien is dit ‘standaard donorcontract’ totaal niet correct. Onlangs stonden er twee moeders tegenover hun donor in de rechtszaal als gevolg van het gebruik van het standaard donorcontract.

Utrecht, door mr. Kim Smienk

Donor start rechtszaak tegen moeders

Op 3 juli ’19 stonden twee moeders in de rechtszaal in Utrecht tegenover de donor van hun negenjarige kind. De donor is namelijk naar de rechter gestapt. De donor eist bij de rechtbank om een omgangsregeling tussen hem en het kind. Hij wil graag iedere eerste zaterdag van de maan van 11:00 – 17:00 uur omgang met het kind.

Wat voert de donor aan bij de rechtbank?

De donor stelt dat hij betrokken was bij de zwangerschap. Daarbij geeft de donor aan dat hij sinds de geboorte van het kind, dus al negen jaar, maandelijks contact met hem heeft gehad. Volgens de man is het mis gegaan toen de moeders gingen scheiden. Sindsdien heeft de omgang tussen hem en het kind volgens de donor niet meer maandelijks plaatsgevonden. Hierop is de man naar de rechter gestapt omdat hij wil dat de maandelijkse omgangsmomenten tussen hem en het kind worden hersteld.

Wat voeren de moeders aan bij de rechtbank?

De moeders ragen de rechtbank om het verzoek om een omgangsregeling door de donor af te wijzen. De moeders geven aan dat er afgelopen negen jaar helemaal niet maandelijks omgang tussen de donor en het kind is geweest.

Daarbij voeren de moeders aan dat in het donorcontract dat zij hebben gesloten met de donor is opgenomen dat de het de donor verboden is om naar de rechtbank te gaan voor een omgangsregeling met het kind. De moeders geven aan dat deze donorovereenkomst getekend is door de donor en dat hij zich hieraan moet houden.

De moeders en donor hebben in het donorcontract de mogelijk uitgesloten voor de donor om omgang af te dwingen bij de rechter.

Volgens de moeders is de gang naar de rechter door de donor om een omgangregeling af te dwingen in strijd met hetgeen zij hebben afgesproken in de donorovereenkomst.

De Raad voor de kinderbescherming geeft advies

De Raad voor de kinderbescherming is om advies gevraagd. De Raad voor de Kinderbescherming heeft aangegeven dat ze één omgangsmoment per jaar erg weinig vinden. Volgens de Raad voor de kinderbescherming kan het kind dan moeilijk een beeld van diens biologische vader vormen.

Het kind heeft een broer/zus die verwekt is met behulp van een andere donor. Deze broer/zus heeft drie keer per jaar omgang met diens donor. De Raad voor de kinderbescherming geeft daarom aan dat het goed voor het kind zou zijn als de omgangsregeling met de donor gelijk wordt aan de omgangsregeling van zijn broer/zus, dus drie keer per jaar.

Wat beslist de rechtbank?

De rechtbank beslist dat de donor drie keer per jaar omgang moet hebben met het kind. Deze omgang is van 11:00 uur – 17:00 uur en zal niet plaatsvinden in de aanwezigheid van de moeders. De rechtbank heeft beslist dat tijdens de omgang van de donor en het kind de opa van het kind aanwezig is.

De rechtbank veegt de afspraken uit het standaard donorcontract zo van tafel.

Wat leren we van deze rechtszaken over standaard donorcontracten?

In deze rechtszaak is het op twee punten misgegaan:

1. De scheiding van de moeders.

Na de scheiding van de moeders zijn de problemen met de donor ontstaan. Hoe komt het dat er tijdens de scheiding geen goede afspraken gemaakt zijn over de omgang van het kind en de donor? Dit bewijs dat een mediator die deze scheiding heeft begeleid echt ervaring en kennis dient te hebben van de ‘niet zo standaard’ familierelaties.

Niet alleen bij het opstellen van het donorcontract, ook bij de scheiding van de moeders is het misgegaan. Dit bewijst dat een mediator die deze scheiding begeleidt verstand moet hebben van de ‘niet zo standaard’ familierelaties!

2. Het donorcontract.

In het donorcontract zijn afspraken gemaakt die juridisch niet kunnen. En dat is nou net wat je wil in een donorcontract: afspraken maken die juridisch geldig zijn. Het donorcontract wordt door de rechter dan ook zo van tafel geveegd. Zorg er daarom ook voor dat je nooit een ‘standaard donorcontract’ van internet gebruikt.

Ik wil je op het hart drukken om bij mij een donorcontract op maat op te laten stellen. Dit gaat héél veel geld, onduidelijkheid en stress voorkomen in de toekomst!

Conclusie

Deze rechtszaak maakt weer eens pijnlijk duidelijk dat je echt nóóit een ‘standaard donorcontract’ van internet moet gebruiken. Deze donorcontracten worden door de rechter zo aan de kant gezet. Word je ouder met behulp van een donor? Of ben je zelf donor? Neem gerust contact op voor een kennismaking!